Videos Didácticos e Instructivos

 358g Genuine-disc-CD-DVD-traditional-Shaolin-Kung-Fu-martial-arts-series-Shaolin-Bajiquan-1DVD-Shi-Dejun Genuine-martial-arts-teaching-font-b-DVD-b-font-CD-Shaolin-traditional-Kung-Fu-series-Shaolin wuqinxi2

WUSHU / KUNG FU

 

LISTADO ESPECIFICO DE VHS PASADOS A DVD

 

DVD-026. GRAND MASTER DOC FAI WONG – SHAOLIN FIVE ANIMAL FORM
DVD-032. WU JIA QUAN – FORMAS DE KUNG FU DEL SUR DE CHINA
DVD-033. NAN DAO – FORMA DE SABLE SUREÑO DE WUSHU
DVD-038. INTERNATIONAL KUNG FU CHAMPIONSHIP – TOURNAMENT 2000
DVD-046. TAICHI CHUAN – ESTILO YANG – FORMA 24 Y FORMA 88
DVD-047. TAICHI CHUAN – FORMA COMBINADA
DVD-068. WILLIAM CHEUNG – TECNICAS DE VING TSUN
DVD-070. MASTER TAT MAU WONG – DANZA AVANZADA DEL LEON
DVD-091. JON FUNK – MANTIS – TECNICAS AVANZADAS
DVD-098. LEUNG SHUM – FORMA LARGA DEL ESTILO WU
DVD-123. CAMPEONATO MUNDIAL DE WUSHU – HONG KONG ’92
DVD-125. TORNEO INTERNACIONAL DE KUNG FU – ITALIA ’98
DVD-129. JON FUNK – FORMA DE MANTIS BAAG YUNE TSUUD DUNG
DVD-136. ADAM HSU – EL AUTENTICO KUNG FU
DVD-149. TAIJI QUAN – FORMA 48 – PARTE A
DVD-150. TAIJI QUAN – FORMA 48 – PARTE B
DVD-160. NAN GUN – FORMA DE PALO DEL SUR
DVD-161. NAN DAO – FORMA DE SABLE DEL SUR
DVD-165. DOC FAI WONG – CHOI LI FUT – TAI CHI CHUAN
DVD-183. CHAN CHUEN – MATERIAL TECNICO
DVD-214. GRANDMASTER DOC FAI WONG – CHOI LI FUT – TAI CHI CHUAN
DDV-237. SIFU KWONG WING LAM – HUNG GAR – DRAGON SET
DVD-238. DAVID LEE – HUNG GAR KUNG FU – FORMAS DE PALMA
DVD-246. ESPADA DE TAICHI
DVD-247. ESPADA DE TAICHI –  ESTILO SUN
DVD-302. CHANG CHUAN – FORMA DE MANO VACIA
DVD-303. NAN CHUAN – FORMA DE MANO VACIA
DVD-304. DAO SHU – FORMA CON SABLE
DVD-305. CHIEN SHU – FORMA CON ESPADA
DVD-306. GUN SHU – FORMA CON PALO
DVD-307. CHIANG SHU – FORMA CON LANZA
DVD-308. TAI CHI CHUAN – FORMA DE MANO VACIA
DVD-309. LOS 36 MEJORES METODOS DEL ARTE MARCIAL CHINO
DVD-310. ARMAS DEL KUNG FU
DVD-326. JON FUNK – MANTIS – SAAM LO DZAAG YEEW
DVD-327. ADAM HSU – ESTILO CHEN TAIJI QUAN
DVD-347. BAGUA INSTRUCCIONAL
DVD-349. CHA CHUEN – FORMA DE COMPETENCIA
DVD-350. LUCY LLOYD-BARKER – CURSO DE TAI CHI
DVD-352. DR. PAUL LAM – TAI CHI – 6 FORMS / 6 EASY LESSONS
DVD-353. LANA SPRAKER – THE WAY OF TAI CHI CHUAN
DVD-354. CHEN STYLE – TAIJI & QIGONG
DVD-358. STEVEN LEE – HUNG GAR KUNG FU – TECNICAS FUNDAMENTALES
DVD-359. FORMA DE ESPADA DE DRAGON
DVD-360. TAT MAU WONG – PALO DE TRES SEGMENTOS
DVD-361. TAI JI DAO – FORMA DE ESPADA DE TAI CHI

 

LISTADO ESPECIFICO DE VCD

 

SHAOLIN VCD

 

VC-001. XIAO SAN JIE GUN – FORMA DE PALO ARTICULADO DE 3 SEGMENTOS
VC-002. DI TA MEI JUA QUAN – FORMA AVANZADA FLOR DE CIRUELO
VC-003. XIAO DA PAO QUAN – FORMA GRAN PUÑO DE CAÑON
VC-004. XIAO BA JI CHUEN – BOXEO DE LAS 8 ENERGIAS
VC-005. SABLE CORTANDO EL VIENTO- FORMA DE SABLE DE SHAOLIN
VC-006. XIAO CHOY YAN QUAN – FORMA AVANZADA
VC-007. XIAO CHI NAN QUAN – FORMA AVANZADA DE SHAOLIN
VC-008. DA MO KUEN – FORMA DE BASTON CORTO
VC-009. SUANG QIANG – DOBLE LANZA CORTA
VC-010. SUANG JIU CHI BIAN – DOBLE LATIGO DE 9 SEGMENTOS
VC-011. FORMAS EN EL TEMPLO DE SHAOLIN
VC-012. SHAOLIN LONG QUAN – PUÑO DE DRAGON
VC-013. JIU CHI BIEN – FORMA DE LATIGO DE 9 SECCIONES
VC-014. SHAOLIN KUNG FU – FORMAS EN EL TEMPLO DE SHAOLIN
VC-015. SHAOLIN QUAN DONG QUAN
VC-016. SHAOLIN WU CHIN SHI LIU FA
VC-017. SHAOLIN HU QUAN – PUÑO DE TIGRE
VC-018. SHAOLIN CHUEY FONG TAN DAO – SABLE RAPIDO COMO EL VIENTO
VC-019. SHAOLIN WU XING QUAN (2 DISCOS) – PUÑO D ELOS 5 ELEMENTOS
VC-020. SHAOLIN DAMO JIAN – ESPADA DE DAMO
VC-021. SHAOLIN SHI SAN QIANG – LANZA DE 13 MOVIMIENTOS
VC-022. SHAOLIN QI MEI GUN – PALO HASTA LA CEJA
VC-023. SHAOLIN TI SHAN GUN – PALO CORTANDO LA MONTAÑA MONTAÑA
VC-024. SHAOLIN SAN LIU SHI GUN – PALO DE 36 MOVIMIENTOS
VC-025. SHAOLIN MEI HUA GUN – FORMA DE PALO
VC-026. QI XIN QUAN

 

VCD OTROS ESTILOS VARIOS

 

VC-001. HUO DAO – FORMA DE SABLE DE MONO
VC-002. YA QUAN – BOXEO DEL PATO
VC-003. BOXEO DEL GALLO
VC-004. BOXEO DEL PATO
VC-005. BOXEO DE LA TORTUGA
VC-006. FORMAS Y APLICACIONES DE TAMTUEI
VC-007. FORMAS Y APLICACIONES DE MANTIS TAI JI MEI JUA
VC-008. FORMAS Y APLICACIONES DE SAM SAI LIU JO CHUEN
VC-009. FORMAS Y APLICACIONES DEL SUR DE CHINA
VC-011. WU JIA QUAN – KUNG FU DEL SUR DE CHINA
VC-012. NAN DAO – SABLE SUREÑO DE WUSHU MODERNO (1-CD)
VC-013. GUAN DAO – FORMA DE KUAN TAO
VC-015. ZUI QUAN – FORMA DE BORRACHO
VC-016. YI ZHAO – FORMA DE GARRA DE AGUILA
VC-017. PALO DE MONO
VC-019. TAM TUEI – FORMAS Y APLICACIONES
VC-020. PALO DEL SUR – FORMA DE PALO DEL SUR DE CHINA
VC-021. SUANG DAO – FORMA DE DOBLE SABLE
VC-022. FORMA TRADICIONAL DE SABLE SUREÑO
VC-023. FORMA TRADICIONAL DE PALO SUREÑO
VC-024. FORMA DE MANO DEL SUR
VC-025. LATIGO METALICO DE 13 SECCIONES

 

VCD EMEI BOXING

 

VC-001. FORMA CON SABLE
VC-002. FORMA CON LANZA
VC-003. FORMA CON ESPADA
VC-004. FORMA CON ESFERAS – DISCO 1
VC-005. FORMA CON ESFERAS – DISCO 2
VC-006. FORMA CON PALO LARGO

 

VCD DE TAI JI QUAN

 

CD-001. TAIJI QUAN – FORMA 48 – (2-CD)
CD-002. TAIJI QUAN – FORMA DE LANZA ESTILO YANG
CD-003. TAIJI QUAN –FORMA 44 ESTILO WU (2-CD)
CD-004. CHEN ZHEN LEI TAIJI TAO – FORMA DE DOBLE SABLE ESTILO CHEN
CD-005. CHEN ZHEN LEI TAIJI CHIEN – FORMA DE DOBLE ESPADA ESTILO CHEN
CD-006. CHEN ZHEN LEI TAI CHI CHUAN ESTILO CHEN FORMA DE KUAN TAO
CD-007. CHEN ZHEN LEI – FORMAS Y TUI SHOU DEL ESTILO
CD-008. CHEN ZHEN LEI – FORMA DE LANZA ESTILO CHEN
CD-009. TAI JI QUAN ESTILO CHEN FORMA 56 DE COMPETICIÓN
CD-010. TAI JI JIAN FORMA COMBINADA 42
CD-011. TAI JI BAN EJERCICIOS DE TAI CHI CON BASTON PARA LA SALUD
CD-012. TAI JI SHAN –TAI CHI CON ABANICO YANG
CD-013. TAI JI JIAN – FORMA 62 CON ESPADA
CD-014. TAI JI QUAN ESTILO YANG – CHEN MAN CHING
CD-015. TAI JI QUAN ESTILO SUN – FORMA DE 13 MOVIMIENTOS
CD-016. TAI JI QUAN ESTILO YANG – FORMAS DE MANO Y ARMAS
CD-017. MULAN QUAN CON DOBLE ARGOLLAS
CD-018. CHEN ZEN LEI – FORMA CON PALO LARGO DE 3 METROS
CD-019. FORMA DE ABANICO COMBINADA – 2 DISCOS
CD-020. MULAN QUAN CON ABANICO
CD-021. TAI JI SHAN – TAI CHI CON ABANICO ESTILO CHEN
CD-022. TAI CHI YANG- FORMA 8 Y 16
CD-023. TAI CHI YANG FORMA 24 –2 CD
CD-024. TAI CHI YANG FORMA 40 – 2 CD
CD-025. TAI CHI YANG FORMA 88 – 3CD
CD-026. TAI CHI CHIEN FORMA 32 DE ESPADA
CD-027. TAI CHI CHIEN FORMA 67 – 2 CD
CD-028. TAI CHI SHAN CON DOS ABANICOS – 2 CD
CD-029. TAI CHI SHAN CON ABANICO ESTILO YANG– 3 CD
CD-030. TAI CHI SHAN CON ABANICO ESTILO YANG – 1 CD
CD-031. TAI CHI FORMA COMBINADA 42 – 2 CD
CD-032. DULIANG TAI JI QUAN ESTILO YANG – FORMA DE DOS PERSONAS (2 DISCOS)
CD-033. TAI JI QUAN – FORMA COMBINADA DE 32 MOVIMIENTOS

 

VCD DE BA GUA ZHANG Y XING YI QUAN

 

CD-001. BAGUA ZHANG – FORMA DE SABLE
CD-002. BAGUA ZHANG – FORMA DE ZIWU YUE
CD-003. BAKUA ZHANG – FORMA DE MANO
CD-004. YIN YI LIU HO QUAN – FORMA DE 10 ANIMALES
CD-005. YIN YI LIU JO JIAN – FORMA DE ESPADA DE YING I QUAN 6 ARMONIAS
CD-006. FORMA MODERNA DE BA GUA

 

VCD DE WUDANG

 

VC-001. WU DAN TAI CHI TUI SHOU – EJERCICIOS DE TUI SHOU DE WU TANG
VC-002. WU YUE -CHIU YAN MI ZON JIAN – FORMA DE ESPADA DE WU TANG
VC-003. WU DAN TAI JI CHIANG – FORMA DE LANZA DE WU DANG
VC-004. WU DAN PA BU LUN YIN ZANG – FORMA DE 8 PASOS DE GARRA DE DRAGON
VC-005. WU DAN FU SAN YIE – FORMA DE ESPADA Y COLA DE CABALLO
VC-006. WU DAN YAO KUN – FORMA DE PALO (2 DISCOS)
VC-007. WU YUE – FORMA DE 36 MOVIMIENTOS
VC-008. WU YUE – FORMA DE 18 MOVIMIENTOS
VC-010. WU YUE – FORMA DE ESPADA DE 27 MOVIMIENTOS
VC-011. WU YUE – FORMA CON SABLE
VC-012. WU YUE – FORMA CON LANZA

 

VCD CHI KUNG

 

CD-001. CHI KUNG CAMISA DE HIERRO MATAK CHIA 2 DISCOS
CD-002. AUTOMASAJES DE CHI KUNG
CD-003. SHAOLIN I CHI KUNG – CHI KUNG MARCIAL
CD-004. WU QING XI – CHI KUNG DE LOS 5 ANIMALES
CD-005. BAGUA BALL- CHI KUNG DE CHOY LI FUT
CD-006. YANG JWIN G MING BA DUAN JIN – 8 PIEZAS DE BROCADO
CD-009. MASAJES TUI NA

 

VCD TUI SHOU

 

CD-001. TUI SHOU ESTILO YANG
CD-002. TUIS SHOU ESTILO CHEN
CD-002. WUDANG TUI SHOU

 

VCD DE TÉCNICAS PARA EL COMBATE

 

VC-001. YANG JWING MING CHIN NA- TÉCNICAS DE PALANZAS (3 DISCOS)
VC-002. TIGRE STYLE CHIN NA – GRAPPLIN 360 METODOS-
VC-003. TÉCNICAS DE COMBATE DE BRUCE LEE
VC-004. TÉCNICAS DE COMBATE DE BRUCE LEE CON PALO CORTO
VC-005. TÉCNICAS DE COMBATE DE BRUCE LEE CON PALO LARGO
VC-006. TÉCNICAS DE SANDA
VC-007. 18 TECNICAS DE CHIN NA

 

LISTADO ESPECIFICO DE DVD

 

DVD SHAOLIN FORMAS DE MANO DE SHAOLIN:

 

DV-001. TAIZU CHANG QUAN – BOXEO LARGO DE TAI ZU
DV-002. XIAO HONG QUAN – FORMA BASICA DEL ESTILO SHAOLIN CHUEN (2 DISCOS)
DV-003. XIAO LOHAN QUAN – BOXEO DEL PEQUEÑO BUDA
DV-004. XIAO PAHO QUAN – BOXEO PEQUEÑO CAÑON
DV-005. XIAO DA PAHO QUAN – BOXEO DEL GRAN CAÑON (3 discos)
DV-006. XIAO DA HONG QUAN – FORMA AVANZADA DEL ESTILO (3 DISCOS)
DV-007. 18 ZHANG LOHAN QUAN – 18 PALMAS DE BUDA
DV-008. QUI YIN QUAN – BOXEO DE 7 ESTRELLAS
DV-009. TOM BEI QUAN – BOXEO POR DETRÁS DE LA ESPALDA
DV-010. CHANG QUAN ELEMETAL – TÉCNICAS DE BOXEO LARGO Y FORMA
DV-011. MI ZONG QUAN – SHAOLIN MI ZONG (2 DISCOS)
DV-012. LIU HE QUAN – BOXEO DE DOS PERSONAS
DV-013. XIAO DA HONG QUAN – BOXEO AVANZADO DE SHAOLIN (3 DISCOS)
DV-014. XIAO NANYUAN TOM BEI – BOXEO AVANZADO POR DETRÁS DE LA ESPALDA (2 DISCOS)
DV-015. SHAOLIN YING YI MEN QUAN – BOXEO DE LA MENTE DE SHAOLIN
DV-016. 18 TECNICAS PARA EL ENTRENAMIENTO DE SHAOLIN
DV-017. TÉCNICAS BASICAS
DV-018. SHI DE JUN- KAN YA QUAN –
DV-019. SHI DE JUN – YIN QUIN QUAN
DV-020. SHI DE BIAO – FRAME QUAN

 

FORMAS CON ARMAS CORTAS, LARGAS Y ESPECIALES:

 

DV-018. SHAOLIN FAN BIAN CHAN – PALA DE MONJE DE SHAOLIN
DV-019. SHAOLIN PUDAO – SABLE LARGO DE SHAOLIN
DV-020. SHAOLIN LONG CHIEN – ESPADA DE DRAGON DE SHAOLIN
DV-021. SHAOLIN TAN TAO – SABLE HOJA DE SAUCE DE SHAOLIN
DV-022. SHAOLIN TAO WU HU – SABLE 5 TIGRES DE SHAOLIN
DV-023. SHAOLIN FENG MO KUN – SHAOLIN PALO MAGICO
DV-024. SHAOLIN HU KUN – SHAOLIN PALO DE FUEGO
DV-025. SHAOLIN YIN SHOU KUN – PALO DEDO ESCONDIDO DE SHAOLIN
DV-026. SHAOLIN ZHAO ZHI KUN – PALO DE 2 SECCIONES DE SHAOLIN
DV-027. SHAOLIN MEI JUA KUEN – BASTON FLOR DE CIRUELO DE SHAOLIN
DV-028. SHAOLIN LIU CHI CHAN – SHAOLIN MARTILLO DE METEORO
DV-029. SHAOLIN TUI LIAN MEI JUA KUEN VS CHIANG – BASTON CONTRA LANZA
DV-030. SHAOLIN TUI LIAN ZHAO ZHI KUN VS CHIANG –BASTON 2 SECCIONES CONTRA LANZA
DV-031. SHI DE BIAO – SUANG ZHAO ZHI KUN – DOBLE NUNCHACU
DV-032. SHI DE BIAI – ARMAS OCULTAS DE ARROJE – 2 DISCOS
DV-033. SHI DE BIAO – LATIGO METALICO DE 9 SECCIONES
DV-034. SHI DE BIAO MARTILLO METEORO
DV-035. SHI DE BIAO – ZHAO ZHI KUN – NUNCHACU SIMPLE

 

FORMAS DE CHI KUNG DE SHAOLIN

 

DV-001. SHAOLIN BA DUAN JIN – 8 PIEZAS DE BROCADO DE SHAOLIN
DV-002. SHAOLIN I CHIN CHIN – CAMBIO DE MUSCULOS Y TENDONES DE SHAOLIN (2 discos)
DV-003. CHI KUNG- CON ESFERA DE CHOY LI FUT (VCD)
DV-004. SHAOLIN I CHI KUNG – CHI KUNG MARCIAL PARA ROTURAS
DV-005. SET DE CHI KUNG DE GANSO SALVAJE

 

DVD CHOY LI FUT

 

DV-001. CHEN YONG FA- BOXEO DEL PEQUEÑO BUDA Y TÉCNICAS DE COMBATE
DV-002. CHEN YONG FA- YING YANG TAO CHIEN – FORMA DE SABLE Y ESPADA
DV-003. CHEN YONG FA- 18 PASOS DE BUDA Y PALMAS
DV-004. CHEN YONG FA- FORMA DE DRAGON DE 18 PASOS
DV-005. CHEN YONG FA- TÉCNICAS BASICAS
DVD YONG CHUN QUAN (WIN CHUN)

 

DV-001. PENG NAN – MUÑECO DE MADERA
DV-002. PENG NAN – FORMA DE DOBLE CUCHILLOS MARIPOSAS
DV-003. PENG NAN – FORMA D EMANO VACIA

 

DVD WUSHU MODERNO – RUTINAS OFICIALES

 

DV-002. JIAN SHU – FORMA CON ESPADA BASICA
DV-003. JIAN SHU – FORMA DE ESPADA OFICIAL AVANZADA
DV-004. QIANG SHU – FORMA DE LANZA OFICIAL AVANZADA
DV-005. DAO SHU – FORMA DE SABLE OFICIAL AVANZADA
DV-006. CHANG QUAN – FORMA DE MANO VACIA OFICIAL AVANZADA
DV-007. FORMAS INTERMEDIAS DE MANO Y ARMAS

 

DVD DE WUDANG

 

DV-001. WU DAN ZUI JIAN – ESPADA DE LOS 8 INMORTALES BORRACHOS
DV-002. WU DAN KUNG FU- ESPADA ELIXIR 2 DISCOS
DV-003. WU DAN TAI JI QUAN – FORMA DE 18 MOVIMIENTOS

 

DVD TAI JI QUAN

 

DV-001. TAI JI QUAN TRADICIONAL – FORMA 112, EJERCICIOS DE CHI KUNG POR YANG JWING MIN
DV-002. TAI JI DAO – FORMA DE SABLE ESTILO ZHAO BAO
DV-003. TAI JI QUAN FORMA 24 Y 88
DV-004. CHEN ZEN LEI – FORMA DE ESPADA
DV-005. CHEN ZEN LEI – FORMA DE SABLE
DV-006. CHEN ZEN LEI – FORMA DOBLE ESPADA
DV-007. CHEN ZEN LEI – FORMA DE GUAN TAO
DV-008. CHEN ZEN LEI – TUI SHOU
DV-009. YANG ZEN DUO – FORMA 67 DE ESPADA Y FORMA DE SABLE
DV-010. TAI CHI ESTILO YANG – 4 DISCOS
DV-011. TAI CHI SELF DEFENSE
DV-012. TAI CHI CALENTAMIENTOS
DV-013. FORMAS D EPALO DE TAI CHI-PACKUA-YING I
DV-014. WUDAN KUNG FU – FORMA DE SERPIENTE

 

SHUAI JIAO

DV-001 Shuai Jiao vol 1
DV-001 Shuai Jiao vol 2
DV-001 Shuai Jiao vol 3

Deja una respuesta